Krav for forsinket flyafgang kan anlægges i Danmark – også selvom flyselskabet er udenlandsk

Som jeg tidligere har skrevet om her på bloggen har man som flypassager krav på erstatning, hvis ens fly bliver forsinket eller aflyst. Dette kan du læse meget mere om her.

Retten til erstatning følger af en EU-forordning og omfatter alle flyselskaber, der opererer indenfor EU.

Men hvad gør man, hvis man har ret til erstatning, men kravet er overfor et udenlandsk flyselskab? Kan man så føre sagen i Danmark, eller er det påkrævet, at man sagsøger flyselskabet i det land, hvor det har hovedsæde? Det har landsretten taget stilling til i en afgørelse fra 2015.

I sagen var der tale om, at nogle danske turister havde købt en pakkerejse af Bravo Tours til Dansk Vestindien. Bravo Tours havde en aftale med et belgisk flyselskab, TUI, om, at det var dette flyselskab, som stod for selve flyvningen fra Billund til Dansk Vestindien.

På grund af tekniske fejl ved flyet blev afrejsen til Dansk Vestindien forsinket, og her er det helt klare udgangspunkt, at man som passager har krav på erstatning for forsinkelsen; i hvert fald hvis forsinkelsen er af en vis varighed.

TUI nægtede at betale erstatning og blev derfor sagsøgt i Danmark af de utilfredse passagerer. TUI krævede, at søgsmålet skulle afvises, da man mente, at sagen skulle anlægges ved de belgiske domstole. Ville TUI få medhold i dette synspunkt, ville det i realiteten gøre det umuligt at kræve erstatning af udenlandske flyselskaber, da det simpelthen ikke kan svare sig at føre en retssag i udlandet for et par tusinde kroner.

Landsretten kom til det resultat, at TUI godt kunne sagsøges i Danmark. Det fremgår nemlig af en Forordning om retternes kompetence mv. (forordning 44/2001), at en part kan sagsøges det sted, hvor den misligholdte forpligtelse skulle have være opfyldt.

Forpligtelsen var her at transportere turisterne fra Billund Lufthavn i Danmark til Dansk Vestindien. Stedet for påbegyndelsen af opfyldelsen af forpligtelsen var altså Billund Lufthavn, og derfor kunne TUI sagsøges i Danmark.

Dommen giver forbrugere og flypassager en reel mulighed for at få erstatning for forsinket eller aflyst flyafgang, når flyselskabet er udenlandsk.

Højesteret fastslår ret til kompensation ved flyforsinkelse

Som jeg tidligere har skrevet om her på bloggen, har du som flypassager ret til kompensation, hvis dit fly bliver forsinket. Det er i ihvertfald den helt klare hovedregel.

Retten til kompensation er EU-baseret, og det vil sige at retten ikke gælder for flyrejser overalt i verden og med alle mulige forskellige flyselskaber.

Retten til kompensation for flyforsinkelser fremgår af en EU-forordning fra 2004. Af forordning fremgår, at der dog ikke skal betales kompensation, hvis forsinkelsen skyldes “usædvanlige omstændigheder”. Dette kunne for eksempel være, hvis forsinkelsen skyldes et terrorangreb som det vi så i Bruxelles lufthavn forleden.

Mange flyselskaber har dog også forsøgt at argumentere for, at tekniske fejl ved flyet, som er årsag til en forsinkelse skal betragtes som en “usædvanlig omstændighed”, der gør, at flyselskabet ikke skal betale kompensation.

Den går ikke, har Højesteret fastslået i en afgørelse fra 4. april 2016.

Der var tale om to personer, der skulle rejse til Kreta med Primera Air. Flyafgangen blev dog forsinket med næste 10 timer, fordi der var en teknisk fejl ved flyet, og Primera Air forsøgte at argumentere med, at dette var en usædvanlig omstændighed, som medførte at der ikke skulle betales kompensation. Flyselskabet var dog tidligere af flyproducenten blev orienteret om, at den pågældende fejl kunne opstå, og man havde også fået anvisning på, hvorledes man skulle sikre at fejlen ikke opstod. Disse anvisninger havde Primera Air dog besluttet ikke at følge (betryggende, ikk?).

Retten siger kort og kontant, at Primera Air godt kunne glemme det. Af forordningen fremgår det nemlig, at “uforudsete sikkerhedsproblemer” kan være at betragte som en “usædvanlig omstændighed”, der kan medføre, at man som flyselskab ikke skal betale kompensation. Men når Primera Air har fået orientering om problemet fra flyproducenten, ja så er det jo ikke længere tale om et uforudset problem, og allerede af den grund slipper Primera Air ikke for at betale kompensationen.

Mere interessant ville det have været, såfremt Primera Air ikke havde modtaget orientering om problemet, da man jo så med større vægt kunne have argumenteret for, at der var tale om et uforudset sikkerhedsproblem. Men taget den seneste EU-praksis i betragtning er jeg overbevist om, at Primera Air ej heller i dette tilfældet ville været sluppet for at skulle betale kompensationen. Du kan læse om denne praksis her.

Du kan læse højesteretsdommen her.

Og her på min hjemmeside kan du læse meget mere om forbrugernes rettigheder ved rejser og ophold. 

EU-domstolen slår flypassagerers rettigheder fast med syv-tommer søm

EU-domstolen har i en nylig afgørelse slået flypassagerers rettigheder ved aflysning og forsinkelse fast med syvtommer søm.

Efter en EU-forordning har man som flypassager nemlig ret til kompensation, hvis ens fly bliver forsinket eller aflyst. Dette gælder dog ikke, hvis forsinkelse skyldes “usædvanlige omstændigheder”. Når et fly er blevet aflyst eller forsinket på grund af tekniske vanskeligheder har flyselskaberne så afvist at betale kompensation med henvisning til at denne tekniske fejl var at betragte som en “usædvanlig omstændighed.”

Men det går ikke, har EU-domstolen fastslået.

I den konkrete sag var der tale om en hollandsk passager, der med KLM skulle flyve til Sydamerika. Afgangen blev forsinket med 29 timer på grund af fejl i flyets brændstofpumpe og på den hydromekaniske enhed (hvad det så end er). Dette var efter KLM’s opfattelse en usædvanlig omstændighed, som gjorde, at KLM mente at de ikke skulle betale godtgørelse.

Men den gik ikke.

EU-domstolen slår i afgørelsen fast, at man har ret til kompensation ved tekniske fejl ved flyet, og at dette også gælder, hvis der er tale om uforudsete tekniske fejl.

Så hvis dit flyselskab afviser kompensation med henvisning til at der var tale om en uforudset teknisk fejl kan du godt fortælle dem, at det er en ommer!

Dommen kan læses her.

Og her kan du på b2claw.dk læse meget mere om dine rettigheder ved køb af ferier, flyrejser mv.

Flyet lettede ikke – hvad er mine rettigheder?

Københavns byret har i september 2012 afgjort en principel tvist om flypassagerens rettigheder, når flyafgangen bliver aflyst.

Hos mange flyselskaber, er det normal praksis, at der ved aflysning af en afgang kun tilbydes ombooking til egne fly eller et flyselskab i samme alliance. Københavns Byret har nu fastslået, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med flypassagernes rettigheder. Er der en tidligere afgang eller hurtigere forbindelse, skal passageren tilbydes denne.

Læs resten