Er det krav på charge-back ved køb af kopiprodukter?

Handler du på nettet, er § 74 i Betalingstjenesteloven rigtig vigtig at kende.

Bestemmelsen siger nemlig, at din bank er forpligtet til at tilbageføre et beløb, der er hævet fra din konto i forbindelse med et netkøb i følgende tre situationer: (1) hvis der er hævet et større beløb end det der er aftalt med sælgeren, (2) varen ikke leveret eller (3) du har udnyttet din fortrydelsesret. Charge-back reglen kan derimod ikke anvendes, hvis varen viser sig at have en mangel.

Denne bestemmelse om charge-back skal sikre at det er trygt at handle på nettet og giver rigtig god mening. Men træerne vokser ikke ind i himlen, viser denne afgørelse fra Sø- og Handelsretten, der blev først af Forbrugerombudsmanden mod Nordea Bank.

I sagen var der tale om en forbruger, der på nettet have købt nogle Nike sko i to forskellige netbutikker. Det ene køb blev stoppet i tolden, fordi det viste sig at være kopisko. Det andet køb, blev leveret til forbrugeren, men det viste sig hurtigt, at også disse sko var uægte, altså at der var tale om en kopivare.

Forbrugeren krævede herefter pengene retur fra sin bank, der nægtede dette. Forbrugerombudsmanden argumenterede med, at forbrugerens varer aldrig var leveret til forbrugeren. Dette blev argumenteret både for så vidt angår de sko, der blev tilbageholdt i tolden, men også for de sko, der blev leveret, men som viste sig også at være kopier. Omvendt gjorde banken gældende, at skoene var mangelfulde, fordi de var kopier, og at der derfor ikke var noget charge-back krav for forbrugeren.

Sø- og Handelsretten gav banken medhold!

Hvad angår den bestilling, der blev tilbageholdt i tolden skriver retten:

”Det fremgår… af forarbejderne [til loven], at i en situation, hvor en vare tilbageholdes i tolden, fordi den ikke lovligt kan indføres i Danmark, har kortudsteder [banken] ikke pligt til at tilbageføre betalingen, uanset at levering ikke har fundet sted, hvilket må tages som udtryk for, at lovgiver i denne helt særlige situation har valgt at pålægge køberen risikoen herfor.”

Man siger altså her, at der ikke er noget charge-back krav hvis en vare tilbageholdes i tolden, fordi det er en kopivare.

Hvad angår den anden bestilling, som blev leveret, men som viste sig også at være kopisko, siger retten:

”For så vidt angår det andet internetkøb, som vedrørte to par sko, er det gjort gældende, at levering slet ikke har fundet sted, når der bestilles en ægte mærkevare og leveres en kopi. Retten finder imidlertid, at den omstændighed, at de leverede par sko ikke er originale Nike sko, men kopivarer må karakteriseres som en mangel.” 

Med andre ord: Intet krav på charge-back, hvis du får leveret et kopiprodukt!

Sø- og Handelsrettens dom af 21. december 2016 i sag N-1-14 kan du finde her.