Dobbeltsalg af en bil til en forbruger

Denne sag førte jeg for en bilforhandler ved Østre Landsret. Problemet og udfordringen var, at en forbruger havde købt en fabriksny bil for ca. kr. 300.000. Bilen havde været markedsført som et “skarpt lagertilbud”, hvor det var angivet, at bilen var nedsat fra en tidligere gældende listepris på 442.900 kr. til ca. kr. 300.000. Man fik som forbruger således stillet en rabat på ca. kr. 150.000 i udsigt. Et par dage efter at slutsedlen var blevet skrevet under meddelte bilforhandleren imidlertid køberen, at bilen forud for slutsedlens underskrift var solgt til anden side, således at handlen ikke kunne gennemføres. Baggrunden herfor var, at bilen via bilimportøren var solgt til Sverige. Forhandleren kunne ikke skaffe en tilsvarende bil af samme fabrikat.

Forbrugeren anlagde sag mod bilforhandleren med krav om, at denne skulle betale erstatning med ca. kr. 150.000.  Bilforhandleren afviste kravet med den begrundelse, at bilen ikke var mere værd end den aftalte pris, som var markedsprisen. Det blev derfor argumenteret fra bilforhandlernes side, at forbrugeren ikke havde lidt et tab.

Østre Landsret lagde vægt på, at bilen var udbudt som et “skarpt lagertilbud” med en prisnedsættelse på ca. kr. 150.000, og at der på tidspunktet, hvor bilkøberen skulle foretage køb af en anden bil af tilsvarende type som følge af forhandlerens dobbeltsalg, ikke var mulighed for at købe en bil med en tilsvarende prisreduktion. Landsretten fandt derfor, at forbrugerens tab kunne opgøres til prisreduktionen, således at forhandleren skulle betale ca. 150.000 til forbrugeren.

Sagen blev behandlet i Østre Landsrets 4. afdeling under j.nr. B-1947-11 (dom af 13.6.2012)