Forkert årgang er en ommer

I dom afsagt af Højesteret den 5. september 2012 (sag 30/2011) har retten taget stilling til spørgsmålet om, hvorledes biler skal markedsføres med hensyn til bilens årgang.

I en salgsannonce indrykket på hjemmesiden bilbasen.dk var af bilsælgeren blandt andet anført, at bilen var en ”model år 2000”.

Denne betegnelse i annoncen var egnet til at give en forbruger forventning om, at bilen i hvert fald fuldt ud svarede til biler, der var produceret i 2000.

Bilen var imidlertid produceret i 1998, og biler af den pågældende model, som var produceret i 1999, var ændret på flere punkter (”faceliftet”).

Betegnelsen ”model år 2000” var derfor urigtig eller vildledende, og bilen var herefter mangelfuld, idet der ikke var grundlag for at antage, at oplysningen om modelår ikke havde haft betydning for køberens bedømmelse af bilen.

Køberen fik herefter et skønsmæssigt fastsat afslag i købesummen på 10.000 kr.

I modsætning til landsretten fand Højesteret fandt, at sælgeren havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Sælgeren var på salgstidspunktet ikke bekendt med, at bilen var produceret i 1998, og oplysning herom og om de ændringer af modellen, der var sket i 1999, var ikke let tilgængelige for sælgerne.

Find hele domme på højesterets hjemmeside