Prisstigning efter annoncering var vildledende markedsføring

Forbrugerombudsmanden har i en afgørelse taget stilling til, om det er i overensstemmelse med Markedsføringsloven at gennemføre prisstigninger på nogle varer efter at disse varer er blevet markedsført med en rabat.

Forbrugerombudsmandens vurdering var, at markedsføringslovens vildledningsbestemmelse bliver overtrådt, såfremt en virksomhed først annoncerer en besparelse på en række udvalgte produkter for derefter at hæve prisen på nogle af de samme produkter, inden tilbuddet overhovedet begynder.

Omstændighederne var følgende:

Elgiganten havde i tilbudsaviser markedsført en rabat på 30 % på alle produkter af et bestemt mærke uden nærmere prisangivelser.

Efter annonceringen, men inden tilbuddet trådte i kraft, hævede Elgiganten på grund af højere priser på markedet, imidlertid prisen på enkelte af de produkter, der var omfattet af kampagnen. Dette bevirkede efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugerne kom til at betale en højere pris for produkterne, end hvad forbrugeren ud fra markedsføringen kunne forvente.

Forbrugerombudsmanden var af den opfattelse, at Elgiganten derved havde anvendt en vildledende fremgangsmåde, som var egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd, og som var utilbørlig over for forbrugerne og derfor i strid med Markedsføringslovens § 3, stk. 2.

Der var tale om en problemstilling, som Forbrugerombudsmanden ikke tidligere havde behandlet. Forbrugerombudsmanden vurderede, at det er markedsføringslovens § 3, stk. 2, om vildledende fremgangsmåder, der skal bringes i anvendelse ved denne form for markedsføring.

Efter omstændighederne afsluttede Forbrugerombudsmanden sagen ved at indskærpe reglerne over for Elgiganten.

Markedsføringslovens § 3, stk. 2 har følgende ordlyd:

 “Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.”