Udsendelse af “servicemail” var spam

Det er ikke lovligt at sende en “servicemail” til en forbruger, der har afbrudt et bestillingsforløb. Forbrugeren er nemlig ikke derved blevet kunde hos den erhvervsdrivende, og der er derfor heller ikke tale om et løbende kundeforhold, hvor udsendelse af mails kan være tilladt.

Det må derimod antages at være i overensstemmelse med Markedsføringsloven at udsende en servicemail, såfremt forbrugeren i forbindelse med bestillingens påbegyndelse aktivt siger ja tak til at modtage sådan erindringsmail.

Kontakt advokat Michael Thiesen for yderligere rådgivning.

Efter Markedsføringslovens § 6 må erhvervsdrivende ikke udsende mails i markedsføringsøjemed, medmindre modtageren har givet sit samtykke hertil, eller der er tale om et løbende kundeforhold, hvor den erhvervsdrivende markedsfører egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden har nu taget stilling til, om fremsendelse af en erindingsmail til en forbruger, der havde afbrudt en bestilling er i overensstemmelse med bestemmelsen i Markedsføringslovens § 6.

Sagens omstændigheder var følgende:

En forbruger havde vist interesse for køb af et webhotel hos www.one.com og havde i den forbindelse påbegyndt et bestillingsforløb, hvor forbrugeren bl.a. oplyste sin mailadresse. Forbrugeren besluttede sig imidlertid for at afbryde bestillingen, og der blev derfor ikke gennemført et køb af webhotellet.

Et par timer efter det afbrudte bestillingsforløb modtog forbrugeren en ”servicemail”, der gjorde forbrugeren opmærksom på, at webhotellet ikke var bestilt, men at dette kunne ske via et link i mailen.

Forbrugeren havde ikke givet samtykke til at modtage denne “servicemail”.

One.com argumenterede, at mailen var udsendt som led i et løbende kundeforhold, idet klageren havde oplyst sin mailadresse i forbindelse med salg af en tjenesteydelse. One.com oplyste, at de ikke havde mulighed for at vide, om en bestilling var blevet afbrudt med vilje, eller om der var tale om en fejl (fx strømsvigt, computernedbrud mv.). One.com anså derfor mailen som en venlig orientering, som modtageren blot kunne ignorere, hvis denne ikke var interesseret i at bestille et webhotel.

Forbrugerombudsmanden var ikke enig i, at mailadressen var oplyst i forbindelse med salg af en tjenesteydelse og henviste til, at anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at der er gennemført et salg.

Der var således ikke etableret et løbende kundeforhold mellem forbrugeren og One.com, da der ikke var gennemført et salg. Derfor var det ikke lovligt at udsende en mail med en oplysning om, at et afbrudt bestillingsforløb kunne genoptages.

Forbrugerombudsmanden meddelte på denne baggrund One.com, at det ikke er lovligt at sende en orienteringsmail til kunder, der har påbegyndt men ikke gennemført et køb af en vare eller en tjenesteydelse.