Philipson Wine overtræder markedsføringsloven

Philipson Wine ændrer ordlyden i annoncer for vin. Det sker efter, at Forbrugerombudsmanden har kritiseret en annonce for at være vildledende og i strid med god markedsføringsskik.Philipson Wine reklamerede i maj 2014 for et tilbud på vin.

Vi skærer alle fordyrende led væk og sælger til priser, som er ca. 30 % lavere end andre vinhandlere og supermarkeder,” annoncerede Philipson Wine i 2014.

Forbrugerombudmanden fandt, at denne annonce var vildledende og i strid med god markedsføringsskik, fordi Philipson Wine ikke kunne dokumentere, at priserne rent faktisk var 30 % lavere i forhold til andre vindhandlere og supermarkeder.

Philipson Wine har erkendt at markedsføringen var vildledende, og vil fremadrettet ikke markedsføre sin vin på samme måde.

Efter markedsføringslovens § 3, stk. 3 skal en virksomhed kunne dokumentere rigtigheden af angivelser om faktiske forhold ved salgsgenstanden. Virksomheden skal altså have dokumentation for udsagn om faktiske forhold i markedsføringen, foreksempel om priser og besparelser. Eller virksomheden skal være sikker på, at sådan dokumentationen kan fremskaffes og fremlægges inden rimelig tid, hvis den efterspørges.

Efter markedsføringslovens § 3, stk.1, må virksomheden endvidere ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.