Pris uden moms kan koste politianmeldelse og bøde

Markedsføringslovens § 12a siger, at erhvervsdrivende skal oplyses deres priser inklusive moms, såfremt markedsføringen er rettet mod forbrugere.

Der skal ikke meget til for at en markedsføring kan anses for rettet mod forbrugere. Hvis en virksomhed både sælger til offentlige institutioner, andre virksomheder og forbrugere, ja så er der tale om en markedsføring, der også er rettet mod forbrugere, også selvom salget til forbrugerne er minimalt. Og så skal der ske prisangivelse inklusiv moms.

En markedsføring, der ikke er rettet mod forbrugere, kan eksempelvis være en hjemmeside eller en butik, hvor det er et krav at man har et CVR nr. for at kunne købe på siden eller i butikken. Det kunne eksempelvis være INCO.

Når vi altså har at gøre med markedsføringen rettet mod forbrugere, så skal prisen altså altid angives med moms. Det er tilladt også at oplyse priserne eksklusive moms, bare man også husker, at prisen inklusiv moms skal fremgå klart og tydeligt, eksempelvis ”100 kr. inkl. moms (80 kr. ekskl. moms)”

Overtrædelse af Markedsføringslovens § 12a kan straffe med bøde.