Det koster kassen at ringe til folk på Robinson-listen

Som altovervejende hovedregel må virksomheder ikke uanmodet ringe til forbrugere for at sælge dets produkter. Der er dog visse (men få) undtagelser til dette forbud. Blandt andet må man godt ringe til en forbruger for at sælge et avisabonnement. Dette gælder dog ikke hvis forbrugeren er optaget på Robinson-listen.

Efter Markedsføringslovens § 6, stk. 3 er det nemlig forbudt for virksomheder at ringe til forbrugere, der er optaget på Robinson-listen, også selv om det er for at sælge et produkt, man godt må sælge over telefonen (eksempelvis telefonabonnement).

Det er dyrt at ignorere disse regler. Nordjyske Medier har måtte betale en bøde på 10.000 kr. for at ringe til een forbruger, der var optaget på Robinson-listen.

Robinson-listen er et offentligt register over de forbrugere, som ikke ønsker at få uanmodede telefonopkald fra sælgere eller reklamer med navn og adresse på.

Man kan tilmelde sig Robinson-listen på borger.dk eller ved at kontakte CPR-registret i ens bopælskommune.