Forældet TV berettigede til ophævelse af købet

Købet af et fladskærms-tv kunne ophæves, fordi sælger ikke havde oplyst køber om, at der snart ville blive sendt tv-signaler i en ny standard, som det solgte TV ikke ville kunne modtage uden ekstraudstyr

I sommeren 2007 blev det besluttet, at public service-kanalerne i 2009 og 2012 skulle overgå til at sende i MPEG 4-standard. I januar 2008 købte en forbruger et fladskærms-tv, som kun kunne modtage signal i MPEG 2-standarden. Sælgeren, Expert, oplyste ikke om den nye signal-standard, som var på vej.

Da DR i november 2009 overgik til at udsende tv på visse kanaler i MPEG 4-standard, måtte forbrugeren anskaffe sig en separat tv-boks for at kunne se disse kanaler. Herefter anvendte han fjernsynet frem til april 2012, hvor han købte et nyt fjernsyn. Forbrugeren var af den opfattelse, at de mangelfulde oplysninger om signal-standarder gav ham ret til at ophæve købet.

Højesteret tiltrådte, at Expert i januar 2008 burde have vidst, at det pågældende TV ikke uden ekstraudstyr, ville kunne vise de nye DR-kanaler med starttidspunkt i 2009 og DR1, DR2 og TV2 fra et tidspunkt i 2012. Fordi Expert undlod at give forbrugeren oplysning om forholdene, var tv’et mangelfuldt. Da en mangel, der består i, at en sælger har forsømt at give oplysning til køberen om, at et tv inden for dets normale brugsperiode ikke vil kunne modtage de almindelige danske public service-kanaler, med mindre der tilkøbes ekstraudstyr, som udgangspunkt ikke kan anses for uvæsentlig, havde forbrugeren ret til at ophæve købet.

Højesteret fandt imidlertid også, at Expert ved tilbagebetalingen af købesummen havde ret til at fradrage 2.300 kr. for den nytte, som forbrugeren havde haft af tv’et i perioden fra købet i januar 2008, og indtil han fik et nyt tv i april 2012.

Med denne tilføjelse nåede Højesteret til samme resultat som landsretten.

Expert skulle betale sagsomkostningerne med samlet kr. 100.000 !