Virksomheders registrering af cpr. numre

Et CPR-nummer er en personfølsom oplysning og må derfor ikke uden videre registreres af virksomheder. Dette fremgår af Persondataforordningen.

Som udgangspunkt må virksomheder kun registrere et CPR-nummer, hvis (1) det står i loven, eller (2) der er givet et samtykke fra den registrerede og registreringen har et relevant og sagligt formål.

Har virksomheden et løbende mellemværende med sin kunde vil det som udgangspunkt være i orden at indhente og registrere kundens CPR-nummer. Det kan være et telefonabonnement eller et fitnessabonnement. Der skal dog stadigvæk være tale om at nogle praktiske og administrative hensyn nødvendiggør registreringen af CPR-nummeret.

Ved kontantkøb, hvor der efterfølgende ikke er nogen løbende kontakt mellem parterne, kan virksomheden derimod som den helt klare hovedregel ikke kræve kundens CPR-nummer. Dette vil være i strid med Persondataforordningen.