Afbrydelse af forældelse ved udlæg for en del af gælden

Det er nu engang sådan at krav kan forældes. Efter forældelsesloven kan man dog afbryde forældelse på forskellig vis. Eksempelvis ved at anlægge en retssag eller ved at indbringe sit krav for fogedretten.

Vestre Landsret har fornyligt taget stilling til et principielt spørgsmål om afbrydelse af forældelse ved indgivelse af kravet til fogedretten.

Forældelseslovens § 18 siger nemlig, at forældelse afbrydes når man som kreditor beder fogedretten om at foretage et såkaldt udlæg for ens tilgodehavende. Det koster imidlertid en afgift til staten, når man sender sit krav i fogedretten, og denne afgift er variabel og afhængig af størrelse af kravet, der sendes i fogedretten.

Derfor giver det i nogle sager mening, at kreditor kun sender en del af kravet i fogedretten. Fordi dette holder afgiften nede, og det giver især mening, hvis det overhovedet er tvivlsomt, at skyldnere kan betale. Så er der jo ikke nogen grund til at smide endnu flere gode penge end højst nødvendig efter dårlige penge.

Lad os tage et eksempel: Jeg har som kreditor et krav på 1 mio. kr. overfor en skyldner. Kravet er sikret ved et gældsbrev. Hvis jeg sender det fulde krav på kr. 1 mio. i fogedretten skal der betales en retsafgift på kr. 5.290. Og det er jo ærgerlige penge at sende i statskassen, hvis der alligevel ikke er noget at komme efter, fordi debitor intet af værdi ejer. Jeg vælger derfor alene at kræve udlæg for 100.000, fordi retsafgiften i så fald “kun” er på kr. 790 (og ikke kr. 5.290). Har debitor ingen penge, har jeg altså kun tabt kr. 790. Har debitor penge, må jeg til gengæld skynde mig at sende resten af kravet på kr. 900.000 i fogedretten også.

Vestre landsret har nu afgjort, at det afbryder forældelse for det fulde krav, selv om man for at spare retsafgift kun sender en del af kravet i fogedretten. Denne kendelse (der er indbragt for Højesteret) vil i endnu højere grad gøre det attraktivt for kreditor at begrænse kravet for at spare retsafgift.

Med eksemplet ovenfor er forældelse altså afbrudt for det fulde beløb på kr. 1.000.000 selvom man kun har sendt kr. 100.000 af beløbet i fogedretten.

Afgørelse afsagt af Vestre Landsret den 5.7.2019 i kære 11.afd. B-0234-19.

Og så kan du i øvrigt læse meget mere om forældelse her på min hjemmeside.