Retningslinjer for brugeranmeldelser

Flere og flere forbrugere gør brug af sider, hvor andre forbrugere anmelder en erhvervsdrivendes service og kvaliteten af produktet. Det drejer sig om eksempelvis TripAdvisor og TrustPilot. Men er man nu også som forbruger sikker på, at anmeldelserne er troværdige og ikke bare er varm luft. Det kan være at anmeldelsen er indsendt af den erhvervsdrivende selv. Eller det kan være at den gode anmeldelse kun skyldes, at virksomheden har betalt forbrugeren herfor. 

Forbrugerombudsmanden er nu kommet med et sær retningslinjer for brugeranmeldelser på anmelder-sider for at sikre, at anmeldelserne er troværdige og til at at gennemskue for forbrugeren. Retningslinjerne tager også på nogle punkter stilling til, hvorledes den erhvervsdrivende er stillet, hvis man som erhvervsdrivende uberettiget bliver hængt ud for at levere et dårligt produkt og en ringe service.

I de nye retningslinjer bestemmes blandt andet

  • at anmeldersiden, eksempelvis TrustPilot, skal fjerne ulovlige eller falske anmeldelser hurtigst muligt.
  • at anmeldersiden i gentagelsestilfælde skal sikre sig mod lignende krænkelser.
  • at det er OK for erhvervsdrivende at opfordre deres kunder til at give den erhvervsdrivende karakter på anmeldersiden. Får forbrugeren penge eller anden belønning for en god anmeldelse skal det dog tydeligt fremgå af den offentliggjorte anmeldelse.
  • en anmelderside skal offentliggøre alle anmeldelser om en erhvervsdrivende, det vil sige både de positive og de negative anmeldelser.
  • en anmeldelse skal offentliggøres hurtigst muligt.
  • det er ikke tilladt for en anmeldersider at forskelsbehandle anmeldelser ud fra, om den anmeldersiden har et samarbejde med den erhvervsdrivende eller ej.
  • en anmeldersides logo eller mærke må ikke vildlede forbrugeren. Man må således ikke giver et indtryk af, at det er sikre eller bedre at handle på en hjemmeside, som benytter annmeldersidens logo eller mærke, medmindre der rent faktisk sker en en kontrol af at dette er tilfældet.
  • anmeldersider behandle klager fra virksomheder og forbrugere hurtigst muligt, og både virksomheden og forbrugeren skal have ret til at kommentere en offentliggjort anmeldelse.  eller en forbruger hurtigst muligt, og at såvel forbrugeren som den erhvervsdrivende altid har ret til at kommentere en offentliggjort anmeldelse.

Forbrugerombudsmanden har forhandlet retningslinjerne på plads sammen med Forbrugerrådet Tænk og en række erhvervsorganisationer.

Fakta om retningslinjerne

Retningslinjerne træder i kraft den 1. maj 2015 og omfatter erhvervsdrivende onlinetjenester, som offentliggør brugeranmeldelse. Formålet er at sikre, at virksomhederne bag onlinetjenesterne overholder markedsføringsloven og anden relevant lovgivning.

Kontakt mig, hvis du er erhvervsdrivende, og du med urette er blevet hængt ud på en anmelderside af en af dine kunder. Så får du en gratis vurdering af, hvad jeg mener, vi kan gøre for at få det stoppet.

Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjerne om offentliggørelse af brugeranmeldelser