Forebyggelse hvidvask

Såfremt mit arbejde for dig vil være omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), skal jeg som din advokat sende dig en orientering om dette samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig.

Får jeg mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.