Forbrugerjura

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough” [Albert Einstein]

Med dette fornuftige Albert Einstein citat i baghovedet vil jeg her på siden give dig et overblik over den vigstigste forbrugerjura. Nedenfor et kort resume af de emner, som du kan læse meget mere om her på B2C LAW.

Erstatning – hvad skal der til for at man kan ifalde et erstatningsansvar over en anden, og hvilke muligheder har jeg for at rejse et erstatningskrav. Hvad er der af muligheder for at få nedsat et erstatningskrav. Her behandles den erstatningsret, der gælder, når ens krav ikke skyldes en andens misligholdelse af en kontrakt.

Forbrugerkøb – forbrugerkøbet er det vigtigste område indenfor forbrugerretten. Her kan du læse alt om dine rettigheder som forbruger ved køb af en forbrugsvare. Og er du erhvervsdrivende finder du her klar guide til dine rettigheder og pligter som virksomhed. Den vigtigste lov er Købeloven.

Fortrydelse – hvornår kan man som forbruger fortryde en aftale, og hvad kræves for at kunne udøve fortrydelsesretten. Hvad skal du som erhvervsdrivende være opmærksom på,  når du handler indenfor områder, hvor der er en fortrydelsesret?

Kaution – i hvilket omfang har en privat person, der har kautioneret for en andens gæld, mulighed for – helt eller delvist – at slippe ud af kautionen? Hvordan skal du som långiver sikre dig mod at kautionen bliver anfægtet?

Produktansvar – hvad skal der til for at du som skadelidt kan rejse et produktansvar overfor en producent eller mellemhandler? I hvilket omfang kan produktansvaret fraskrives i aftaler og almindelige vilkår, og hvad skal til for at en sådan ansvarsfraskrivelse holder.