Fortrydelse

Hvornår gælder der en fortrydelsesret? Det er en udbredt misforståelse, at man som forbruger altid har ret til at fortryde et køb. Tværtimod er det lige omvendt.

Hovedreglen er nemlig klart, at man hverken som forbruger eller erhvervsdrivende har en fortrydelsesret.

En ret til at fortryde en aftale forudsætter enten, at det er aftalt med sælger, eller at der er en særlig lov, som giver dig en ret til at fortryde aftalen.

Fortrydelsesret på baggrund af en aftale med sælger

Fortrydelsesret kan være aftalt med sælger i tilfælde, hvor der efter loven ikke er nogen fortrydelsesret. I så fald vil sælger 100 % kunne fastsætte vilkårene for fortrydelse af købet, eksempelvis hvor lang fortrydelsesfrist man har, om man kan få pengene tilbage eller kun et tilgodebevis, om varen skal være ubrugt mv. Men sælger skal naturligvis markedsføre fortrydelsesretten på en saglig og ordenligt måde. En sælger må eksempelvis ikke i sin markedsføring skrive “fuld fortrydelsesret” eller lignende, hvis der i realiteten er flere begrænsninger i, hvorledes fortrydelsesretten kan udøves. Dette kan være i strid med Markedsføringslovens bestemmelse om forbud mod vildledende markedsføring.

En vildledende markedsføring af en aftalt fortrydelsesret kan også få betydning for kundens rettigheder overfor den erhvervsdrivende. Er kunden således ved markedsføring eller på andet vis blevet forledt til at tro, at man havde en almindelig fortrydelsesret, vil forbrugeren have en god mulighed for at få tilsidesat den erhvervsdrivendes begrænsninger i retten til at gøre fortrydelsesretten gældende, hvis disse begrænsninger er urimelige eller mere vidtgående end hvad der følger af den lovbestemte fortrydelsesret for eksempelvis netkøb.

Forbrugeraftaleloven

ForbrugeraftalelovenDen vigtigste lov om fortrydelsesret er Forbrugeraftaleloven. Efter denne lov har man som forbruger, der foretager et køb over internettet (såkaldt fjernsalg) i langt de fleste tilfælde ret til at fortryde købet i op til 14 dage. Derudover er der efter loven ret til at fortryde aftale, der indgået ved lovligt telefon- og dørsalg samt aftaler, der i øvrigt er indgået udenfor den erhvervsdrivendes faste forretningssted.

Husk – der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Fortrydelsesret ved nethandel

Ved nethandel er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Det fremgår af Forbrugeraftalelovens § 19, stk. 1.

Fortrydelsesfristen tæller fra det tidspunktet, hvor aftalen blev indgået, hvis der er tale om bestilling af en tjenesteydelse, det kan eksempelvis være et fitness-abonnement eller et telefonabonnement. Hvis der er tale om netkøb af en fysisk vare tæller fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, hvor varen blev modtaget.

Fortrydelsesret ved lovlige telefon- og dørsalg

Efter Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1 må en erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom rette telefonisk henvendelse til en forbruger eller personlig henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

Med andre ord er det altså forbudt for en virksomhed at ringe op til en forbruger eller foretage dørsalg hos en forbruger for at få solgt et produkt eller tjenesteydelse.

Undtagelsen er, hvis man selv har bedt om at blive ringet op eller få besøg af den erhvervsdrivende.

Derudover er det tilladt at foretage telefonsalg, men altså ikke dørsalg, af følgende produkter og tjenesteydelser:

  • bestilling af bøger,
  • tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter,
  • formidling af forsikringsaftaler og
  • tegning af abonnement om redningstjeneste eller sygetransport.

Summa summarum: med få undtagelser er alt telefon- og dørsalg forbudt. Dørsalg er kun tilladt, hvis man som forbruger selv har givet accept til at blive kontaktet på ens bopæl. Telefonsalg er kun tilladt hvis man har givet accept til at blive ringet op eller hvis der er tale om salg bøger, avisabonnementer, forsikringer og Falck-abonnementer.

Det følger af Forbrugeraftalelovens § 5, at ulovlige dørsalgsaftaler og telefonsalgsaftaler er ugyldige. Aftalen er simpelthen ikke bindende forbrugeren.

Er der tale om lovligt telefonsalg eller lovligt dørsalg, vil forbrugeren som udgangspunkt have ret til at fortryde aftalen i 14 dage. Det følger af Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1.

Husk at dørsalg er ulovligt, medmindre forbrugeren selv har givet tilladelse til at få besøg. Du kan læse meget mere om dørsalg her.

Fortrydelsesret ved krosalg, gadesalg, salg på kræmmermarkeder mv.

Indgås aftalen udenfor virksomhedens forretningssted er der også en fortrydelsesret. Det kan eksempelvis være, hvis aftalen indgås på gaden, på et kræmmermarked eller ved de såkaldte krosalg. I disse situationer tager Forbrugeraftaleloven udgangspunkt i, at forbrugeren er på “udebane” og derfor skal have ret til at fortryde aftalen, hvis man efterfølgende kommer på andre tanker.

Fortrydelsesfristen er som hovedregel 14 dage enten fra aftalens indgåelse (hvis der er tale om køb af en tjenesteydelse) eller fra modtagelsen af den fysiske vare.

Forsikringsaftaler

Efter Forsikringsaftaleloven har en forbruger stort set altid ret til at fortryde en forsikringsaftale. Der er dog nogle enkelte undtagelser; blandt andet er der ikke ret til at fortryde en rejse- og bagageforsikring, som har en begrænset løbetid på højst 1 måned (korttidsforsikring). Det følger af Forsikringsaftalenlovens § 34 i, stk. 2.

Der er altså ret til at fortryde tegning af de fleste forsikringer, uanset om der er tale om fjernsalg, telefonsalg eller at kunden selv har rettet henvendelse til forsikringsselskabet.

Fortrydelsesfristen er typisk på 14 dage. Dog er fristen på 30 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning, jf. Forsikringsaftalelovens § 34 j, stk. 1.

Opsigelsesret

Løbende abonnementer i forbrugerforhold (ex. avis, mobiltelefon) kan altid opsiges med een måneds varsel, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelsen. Dette fremgår af Forbrugeraftaleloven. Læs mere om beskyttelse mod lange opsigelsesvarsler og bindingsperioder på dette blogindlæg.

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Forbrugere har fortrydelsesret på 6 hverdage fra aftalens indgåelse (Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom § 8). Ved fortrydelse skal der betales en godtgørelse på 1% af købesummen.

Timeshareaftaler

Timeshareloven (Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.) gælder for forbrugeraftaler, der vedrører

  • brugsret til logi på timesharebasis
  • længerevarende ferieprodukter
  • formidling af brugsret til logi på timesharebasis og længerevarende ferieprodukter samt
  • bytte af brugsret til logi på timesharebasis.

Efter Timesharelovens § 9 gælder, at en forbruger, der har en købt en timeshare-lejlighed mv. har en fortrydelsesret på 14 dage fra det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået.