Forbrugerkøb

Forbrugerkøbet er rygraden og kernen i forbrugerretten.

Købeloven er den langt vigtigste lov, når det drejer sig om forbrugerkøb. Købeloven tager stilling til, hvad virksomhedens og forbrugerens rettigheder og forpligtelser er i et forbrugerkøb. Det kan eksempelvis være, hvis der er fejl og mangler ved det solgte. Hvis der er leveret for sent eller måske slet ikke leveret (forsinkelse). Eller det kan være, at forbrugeren ikke kan eller vil betale for den solgte vare.

Hvad er et køb?

Vi har med køb at gøre, når der drejer sig om en aftale om overdragelse af et formuegode mod vederlag i penge. Et køb forudsætter således, at der sker en ejendomsretlig overdragelse fra sælger til køber af varen. Løsørekøbet er kerne i Købeloven og i forbrugerkøbet. Vi har med et løsørekøb at gøre, når der er tale om overdragelse af en bevægelig genstand mod vederlag i penge.

Aftaleloven regulerer om en købsaftale kommer i stand, herunder om en købsaftalen kan erklæres ugyldig fordi den eksempelvis er urimelig.

Købeloven regulerer, hvorledes en bindende købsaftale skal opfyldes.

Derudover har vi Kreditaftaleloven, som gælder for kreditkøb og som regulerer, hvorledes der må gives kredit ol.

Hvilke handler omfattes af Købeloven?

Omfattet at købelovens forbrugerafsnit er især løsørekøbet, herunder dyr. Det kan være køb af tøj, elektronik, møbler – ja kort alle slags køb som vi foretager i det daglige. Det kan også være store anskaffelser, eksempelvis køb af en bil eller en båd. Standard software er formentlig også omfattet af købeloven, selvom dette dog ikke er fastslået ved domspraksis og selv om der ikke er tale om ejendomsretlig overgang, når man køber en licens til software.

Køb af el omfattes tillige af Købeloven.

Køb af fast ejendom er ikke omfattet af købeloven, dog vil flere af bestemmelser i købeloven kunne finde såkaldt analog anvendelse ved køb af fast ejendom. Købelovens §§ 54 og 83 og 2-årig reklamationsfrist finder dog utvivlsomt ikke analog anvendelse ved køb af fast ejendom.

Bytte er også omfattet af købeloven. Det fremgår af Købelovens § 2, stk. 3.

Gaver er ikke omfattet af Købeloven.

Bestillingskøbet

I forbrugerkøb er alle såkaldte tilvirkningskøb eller bestillingskøb altid omfattet af Købeloven. Vi har med bestillingskøb at gøre, når varen først af sælgeren skal fremstilles til forbrugeren. Varen eksisterer altså ikke på tidspunktet, hvor aftalen indgås. Det kan eksempelvis være en skræddersyet habit eller en specialbygget cykel. I forbrugerkøbet er det uden betydning, om det er forbrugeren selv eller sælgeren, der kommer med det materiale, der skal bruges til at fremstille varen. I begge tilfælde er der tale om et bestillingskøb, der er omfattet af Købeloven. Det kan du læse af Købelovens § 2, stk. 1.

Læs mere om bestillingskøbet her.

Forbrugerkøbet

Der er tale om et forbrugerkøb, når køberen (forbrugeren) handler udenfor sit erhverv, og sælgeren handler som led i sit erhverv. Købeloven indeholder en række bestemmelser, som skal beskytte forbrugeren. Det er sælgeren, som skal bevise, at der ikke foreligger forbrugerkøb.

Købelovens §§ 72 – 87 gælder kun for forbrugerkøbet, og det er i disse paragraffer, at du finder de regler, der især giver forbrugeren en gunstig retsstilling overfor den erhvervsdrivende.

Kontakt advokat Michael Thiesen, hvis du skal have kompetent rådgivning om køberetlige problemstillinger, herunder blandt andet:

  • retsstilling ved sælger eller købers misligholdelse af købsaftale
  • købers manglende betaling
  • koncipering af købsaftaler
  • koncipering af almindelige købsvilkår og standard vilkår
  • servicetjek på virksomhedens aftaler og standard salgsvilkår
  • retssager om mangler
  • retssager om forsinkelse
  • internethandel