Ferie og rejser

Som forbruger har du en række rettigheder, når du køber en ferierejse, en transport, overnatning på hotel, leje af sommerhus osv.

Rettigheder modsvares af forpligtelser, og en udbyder og sælger af ferier, transport, overnatninger osv. skal derfor være obs på de særlige krav som skal iagttages.

Pakkerejseloven

Pakkerejseloven yder en særlig beskyttelse til forbrugere. Går en rejsearrangør konkurs vil man få en erstatningsrejse eller – hvis det ikke kan lade sig gøre – pengene for rejsen retur. Der vil endvidere blive sørget for, at man bliver transporteret hjem, hvis arrangøren går konkurs, men man er på ferie.

For at være omfattet af Pakkerejseloven skal der være tale om – ja gæt engang – en pakkerejse. Hvad er en pakkerejse så? Jo, det fremgår af loven.

For det første skal rejse have en varighed på mindst 24 timer. En indkøbstur til Tyskland er altså ikke dækket af loven.

For det andet skal man købe mindst to af følgende ydelser af rejsearrangøren: (i) En transport (ii) En indkvartering (iii) En anden turistmæssig ydelse, det kan f.eks. være leje af en bil, eller en udflugt på destinationen.

Køber du en flybillet hos et rejsebureau eller direkte hos flyselskabet vil du ikke være omfattet af Pakkerejseloven. Det krævet at du køber en yderligere ydelse, f.eks. en overnatning på hotel eller leje af bil. Mange flyselskaber og rejsearrangører linker dog kun videre til en hotelside eller en biludlejningsside. I så fald har du ikke købt to ydelser af flyselskabet eller rejsebureauet, hvilket betyder at du ikke er dækket af Pakkerejseloven.

Forsinkelse og aflysning af flyrejser

Har du bestilt en flyrejse og bliver denne forsinket eller aflyst vil du som udgangspunkt have krav på kompensation for den ulempe, som forsinkelsen eller aflysningen medfører for dig. Kompensationens størrelse er afhængig af, om der er tale om en aflysning eller forsinkelse, hvor lang tid en forsinkelse varer samt hvor mange km., den aflyste eller forsinkede flyrejse var på. Jo længere flyrejser og jo længere tids forsinkelse desto større vil kompensationen være.

Skyldes aflysningen eller forsinkelsen usædvanlige omstændigheder som eksempelvis krig, terror, uvejr, strejker, uforudsete sikkerhedsmæssige problemer eller lignende har du dog ikke krav på nogen kompensation.

Retsgrundlaget for kravet på kompensation er EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

Af forordningens art. 5, stk. 3 fremgår det, at der ikke skal udbetales kompensation, hvis der er tale om usædvanlige omstændigheder, der har været skyld i forsinkelsen eller aflysningen.

EU-domstolen har i en afgørelse fra 2015 afgjort, at tekniske fejl ved flyet ikke kan anses som en “usædvanlig omstændighed”, der skulle kunne medføre, at flyselskabet skulle kunne slippe for at betale kompensation. Dette har ellers ofte være flyselskabernes argumentation for afvisning af krav på kompensation. Men den går altså ikke. Læs om afgørelsen her.

Højesteret har også i en afgørelse fra april 2016 fastslået, at tekniske fejl, som flyselskabet var blevet advaret om af flyproducenten, ikke kan betragtes som et uforudset sikkerhedsmæssigt problem, der skulle gøre at flyselskabet kunne slippe for at betale kompensation. Læs mere om denne afgørelse her.

Hos mange flyselskaber, har også værepraksis, at der ved aflysning af en afgang kun tilbydes ombooking til egne fly eller et flyselskab i samme alliance. Københavns Byret har nu fastslået, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med flypassagernes rettigheder efter forordningen. Læs om denne afgørelse her.

Flyselskabet går konkurs

Krakker flyselskabet, og det er jo ikke utænkeligt med den hårde konkurrence i branchen, er dine rettigheder som forbruger afhængig af, hvorledes billetterne er købt.

Har du købt billletterne direkte fra flyselskabet (typiske via flyselskabets hjemmeside) kan du som hovedregel kun stille dig op i køen sammen med de andre kreditorer i konkursboet. Pengene er med andre ord tabt.

Dog er der mulighed for ved køb af flybilletter fra flyselskaber, der er registreret i Rejsegarantifonden, at tegne en konkursforsikring. Har du gjort dette, altså forsikret dig mod konkurs, vil du få din flybillet erstattet.

Derudover vil der være mulighed for at gå efter formidleren (rejsebureauet), hvis det ikke har været klart, at det ikke var formidleren men flyselskabet, du handlede med. Dette har Østre Landsret fastslået i en dom fra december 2016. Læs mere om denne afgørelse her.

Du vil som udgangspunkt ikke være beskyttet af Pakkerejseloven (se ovenfor).

Import af varer fra lande udenfor EU

Har du været på ferie udenfor EU (eksempelvis USA eller Thailand) kan du ikke tage ubegrænset varer og indkøb med hjem uden at skulle betale told og moms.

Ankommer du med fly eller skib til Danmark skal du betale told og moms, hvis du har varer for mere end 3.250 kr. med dig. Ankommer du med andre transportformer er grænsen på kr. 2.250.

Beløbsgrænserne gælder kun for indkøb, som du fysisk har med dig hjem. Sender du indkøb med post gælder der nogle andre beløbssatser.

Du skal endvidere være opmærksom på, at kopivarer kan blive standset i tolden; både hvis du har dem fysisk med hjem (i kufferten) eller hvis de bliver sendt til dig. Det er ikke strafbart i Danmark at indføre kopiprodukter til eget brug, men du risikerer erstatningskrav fra varemærkeindehaveren. Derudover risikerer du, at det købte kopiprodukt bliver destrueret i tolden uden at du får nogen form kompensation herfor. I en afgørelse fra 2014 (UfR 2014.2412 H) har Højesteret nemlig slået fast, at det var lovligt, at en kopi af et Rolex-ur købt i Kina kunne tilbageholdes og destrueres af det danske toldvæsen.

I en afgørelse fra 2015 har Sø- og Handelsretten taget stilling til hvem der har bevisbyrden for import af kopivarer til Danmark. Der var tale om kvinde boende i Danmark som fra Tyrkiet fik sendt nogle forfalskede Polo Lauren tøj. Tøjet blev fanget i tolden og blev destrueret, men Polo Lauren mente at adressaten på forsendelsen skulle betale en erstatning for varemærkekrænkelse på 15.000. Dette nægtede hun med henvisning til at det ikke var hende, der havde købt varerne eller på anden måde iværksat forsendelsen. Hun havde en bror i Tyrkiet som uden hendes accept havde sendt tøjet til hende. Dette blev i en mail bekræftet af broren.

På denne baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at der var ført tilstrækkelig bevis for, at modtageren i Danmark ikke havde foretaget købet, og derfor blev hun frifundet for kravet.

Det interessante efter dommen er at der som udgangspunkt gælder en formodning om, at man som modtager af kopitøj er ansvarlig, dvs. en form for omvendt bevisbyrde. Det er altså modtageren, der skal bevise, at man ikke har bestilt eller på anden vis være initiativtager til forsendelsen. Tøjfirmaet skal altså ikke føre bevis for, at modtageren har foretaget købet eller bestillingen. Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt kan man godt undre sig over, at Sø- og Handelsretten vælger at vende bevisbyrden om, da dette ikke er i overensstemmelse med almindelige bevisbyrderegler.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klager over en rejse er der forskellige muligheder; afhængig af hvilken rejseform, du har benyttet, og hvad klagen vedrører. Firkantet sagt er klagesystemet indrettet på følgende vis:

  • Drejer klagen sig om en pakkerejse eller charterrejse, ja så skal du indgive klage til Pakkerejseankenævnet.
  • Klager som vedrører afvisning, aflysning eller forsinkelse af rutefly skal indgives til Trafikstyrelsen.
  • En klage over kollektiv trafik i form af bus, tog, metro o.l., skal indgives til Ankenævnet for bus, tog og metro.
  • Andre klager vedrørende fly-, bus- eller togtransport skal indgives til Forbrugerklagenævnet.