Markedsføring

Lovgivningen fastsætter en række begrænsninger i virksomheders markedsføring overfor forbrugere. Dels er det i nogen tilfælde helt forbudt at markedsføre sig overfor forbrugere. I andre tilfælde er markedsføring tilladt, men kun hvis man gør det på en ordentlig og sober måde. Det vil jeg skriver meget mere om her på siden.

Den vigtigste lov er – ja gæt engang – Markedsføringsloven.

Spamforbud – elektronisk markedsføring

Efter Markedsføringslovens § 6 er det forbudt for en virksomhed at spamme både forbrugere og erhvervsdrivende.

Helt præcist siger loven (Markedsføringslovens § 6, stk. 1):

“En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.”

Det der er forbudt er altså at henvende sig til nogen ved brug af e-mails og ligende.

Har man givet samtykke til at modtage elektronisk reklame, ja så er det helt OK for virksomheden at sende dette til dig.

Omfattet af forbuddet er klassiske reklamer for et produkt, vare, tjenesteydelse mv.

Men også fremsendelse af nyhedsbreve, julekort og lignende kan være i strid med bestemmelse.

Julekort

Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at det er OK at sende elektroniske julekort (uden samtykke), hvis det sendes til personer, som man tidligere ville have sendt et gammeldags julekort. Omvendt – sender man julekort til alle ens kunder unden at foretage nogen sortering, og uden at der er nogen som helst forskel på julekortet til modtagerne, ja så er der en stor risiko for, at man kommer i konflikt med spamforbuddet.

Samtykke

Har man givet samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, ja så er der naturligvis i orden for virksomheden at sende reklame pr. mail. Samtykket skal være udtrykkeligt og aktivt givet af modtageren. Det vil sige, at det er ikke tillstrækkeligt at “gemme” et samtykke i dine almindelige vilkår. Og det er heller ikke i overensstemmelse med loven, at benytte felter som på forhånd er afkrydset med “ja tak” til modtagelse af markedsføring. Kunden skal med andre ord aktivt tilvælge at modtage markedsføring pr. mail.