Markedsføring

Lovgivningen fastsætter en række begrænsninger i virksomheders markedsføring overfor forbrugere. Dels er det i nogen tilfælde helt forbudt at markedsføre sig overfor forbrugere. I andre tilfælde er markedsføring tilladt, men kun hvis man gør det på en ordentlig og sober måde. Det vil jeg skriver meget mere om her på siden.

Den vigtigste lov er – ja gæt engang – Markedsføringsloven.

Spamforbud – elektronisk markedsføring

Efter Markedsføringslovens § 10 er det forbudt for en virksomhed at spamme både forbrugere og erhvervsdrivende.

Helt præcist siger loven (Markedsføringslovens § 10, stk. 1):

“En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.”

Det der er forbudt er altså at henvende sig til nogen ved brug af e-mails og ligende.

Har man givet samtykke til at modtage elektronisk reklame, ja så er det helt OK for virksomheden at sende dette til dig.

Omfattet af forbuddet er klassiske reklamer for et produkt, vare, tjenesteydelsen og lignende, men også fremsendelse af nyhedsbreve, julekort og lignende kan være i strid med bestemmelse.

Julekort

Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at det er OK at sende elektroniske julekort (uden samtykke), hvis det sendes til personer, som man tidligere ville have sendt et gammeldags julekort. Omvendt – sender man julekort til alle ens kunder uden at foretage nogen sortering, og uden at der er nogen som helst forskel på julekortet til modtagerne, ja så er der en stor risiko for, at man kommer i konflikt med spamforbuddet.

Samtykke

Har man givet samtykke til at modtage elektronisk markedsføring, ja så er der naturligvis i orden for virksomheden at sende reklame pr. mail. Samtykket skal være udtrykkeligt og aktivt givet af modtageren. Det vil sige, at det er ikke tilstrækkeligt at “gemme” et samtykke i dine almindelige vilkår. Og det er heller ikke i overensstemmelse med loven, at benytte felter som på forhånd er afkrydset med “ja tak” til modtagelse af markedsføring. Kunden skal med andre ord aktivt tilvælge at modtage markedsføring pr. mail.

Adresseret post

Det er som hovedregel ikke i strid med Markedsføringslovens § 10 at sende reklamer og markedføring i form af klassisk fysisk adresseret post til modtageren. Dette gælder både til forbrugere og til erhvervsdrivende. Men igen igen, ingen hovedregel uden i hvert fald en undtagelse.

Undtagelsen gælder for fysiske personer, der overfor den erhvervsdrivende har frabedt sig at modtage markedsføring som almindelig post eller som er på Robisonlisten. I så fald vil det være i strid med § 10 at sende reklamebreve til modtageren.

I denne forbindelse skal man også være OBS på, at virksomheden er forpligtet til tydeligt og forståeligt at oplyse om modtagerens ret til at frabede sig fremtidig markedsføring med almindelig post. Dette skal kunne ske på en let og gebyrfri måde.