Find fem fejl

Denne artiklen i Jyllands-Posten var en væsentlig medvirkende årsag til at netauktionerne kort tid efter indførte den lovpligtige fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven.

Kontakt mig, hvis du har brug for rådgivning om fortrydelsesret og læs meget mere om fortrydelse her på siden.

Photo by blogtrepreneur


I Jyllands-Posten den 7. oktober rejses berettiget kritik af Lauritz.com’s (LC) forretningsmoral og etik, idet LC – i strid med, hvad der oplyses på LC’s egen hjemmeside – selv byder på varer for at opnå en højere salgspris, og derved en større fortjeneste til LC.

Spørgsmålet er, om kritikken af LC’s forretningsmoral kan begrænses hertil. En gennemgang af LC’s salgsvilkår vil udvikle sig til den gammelkendte tidsfordriver “find fem fejl”, hvor det vil være nemt at finde flere direkte fejl om ens rettigheder som handlende over LC. Nedenfor vil jeg blot nævne tre helt oplagte fejl.

Salgsvilkår

LC anfører i salgsvilkårene, at en køber ikke har fortrydelsesret, da den relevante lov ikke gælder for køb på auktion. Faktum er imidlertid, at en forbruger, som handler over LC, har krav på 14 dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven.

LC skriver i sine vilkår, at reklamationer ikke tages til følge, fordi “der er mulighedf for at besigtige effekterne i Lauritz.com’s showroom”. Denne bestemmelse er i klar modstrid med Købeloven, hvorefter en forbruger ikke kan give afkald på sin reklamationsret. Bortset herfra kan man more sig over LC’s argumentation for at nægte reklamationer. Det svarer til, at en bilforhandler ikke vil acceptere berettigede reklamationer, fordi kunden har haft mulighed for at se den solgte bil i forhandlerens showroom.

Videre anfører LC, at alle effekter sælges, som de er og forefindes, og uden nogen form for ansvar. Igen et vilkår, der er i strid med Købeloven, som bestemmer, at der ikke ved salg til en forbruger må gøres brug af sådanne generelle ansvarsfraskrivelser.

Ukendskab

Jeg skal undlade at gøre mig til dommer over, hvorvidt LC’s urigtige angivelser skyldes en bevidst kalkulation fra LC’s side, dårlig rådgivning, eller om der blot er tale om ukendskab til loven.

Under alle omstændigheder gælder for LC som for alle andre, at ukendskab til loven ikke er undskyldende. Derfor var det måske også en ide for Forbrugerombudsmanden at se nærmere på LC’s salgsvilkår.