Bestillingskøbet

Hvad er et bestillingskøb?

Bestillingskøbet – eller tilvirkningskøbet – er kendetegnet ved, at varen først af sælgeren skal fremstiles til køberen. Det kan eksempelvis være en skræddersyet habit eller en specialbygget cykel eller computer.

Sondring mellem handelskøb og forbrugerkøb

Når du som sælger eller køber skal vide, hvad dine rettigheder og forpligtelser er i et bestillingskøb, er det helt afgørende at sondre mellem om der er tale om et forbrugerkøb på den ene side eller et handelskøb eller civilkøb på den anden side.

Handelskøb og civilkøb

I handelskøb og civilkøb er bestillingskøb kun omfattet af Købeloven, hvis det er sælgeren selv, som levererer den overvejende del af det materiale, der skal anvendes til fremstillingen af varen. Kommer køber selv med den overvejende del af materialet, er vi udenfor Købeloven, og i så fald vil det være den almindelige obligationsret, dvs. almindelig retsprincipper i forholdet mellem to aftalepartere, som finder anvendelse. Er vi i et handels- eller civilkøb omfattet af Købeloven, fordi sælgeren selv leverede materialet, vil der være tale om, at vi skal anvende det regelsæt i Købeloven som gælder for specieskøb.

Forbrugerkøb

I forbrugerkøb er alle bestillingskøb derimod altid omfattet af Købeloven. Det er altså uden betydning om skrædderen selv skaffer det stof, der skal bruges til den skræddersyede habit, eller om det er køberen, der kommer med stof, som skal anvendes. Det kan du læse om i Købelovens § 2, stk. 1.

I forbrugerkøb vil en forbruger altså kunne påberåbe sig de beføjelser mv. som gælder for forbrugerkøbet. Læs mere om forbrugerens mangelsbeføjelser her. Der er dog en tilføjelse; det fremgår nemlig af Købelovens § 76, stk. 3, at køberen ikke kan gøre gældende, at det materialer, som køber selv har fremskaffet, har en mangel, medmindre sælgeren har tilsidesat sin vejledningspligt. Kommer en køber således eksempelvis med eget stof til den skræddersyede habit og viser det sig at dette materiale ikke var af en ordenligt kvalitet, vil køber – og det er vel rimeligt nok – ikke kunne gøre gældende, at der er mangler ved habitten.

Dog har sælgeren en vejledningspligt, så hvis sælgeren har indset eller burde have indset at materialet ikke var egnet til en skræddersyet habit, ja så har sælgeren en forpligtelse til at meddele køber dette. I modsat fald vil køberen kunne gøre mangelsindsigelser gældende efter køberloven.

Forældelsesfrist

Er bestillingskøbet omfattet af Købeloven gælder den 2-årige reklamationsfrist, dvs. køber skal senest 2 år efter levering gøre mangler gældende. Ellers er det for sent. Denne regel gælder i både handelskøbet og forbrugerkøbet.

Er et bestillingskøb ikke omfattet af Købeloven (hvilket vil være tilfældet for handelskøb og civilkøb, hvor køberen selv kommer med materialet), ja så gælder den almindelige forældelsesregel på 3 år.