Kitesurfer ikke dækket af forsikring

At det er vigtigt at læse “det med småt” er denne friske afgørelse fra Østre Landsret et godt eksempel på.

Der var tale om en kitesurfer, som kom til skade under surfingen. Surferen ønskede dækning fra sit forsikringsselskab, hvor han havde tegnet en ulykkesforsikring.

I vilkårene for ulykkesforsikringen stod blandt andet, at følgende slags skader ikke var omfattet af forsikringen:

»Skade, der sker i forbindelse med bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, elastikspring, parasailing, dykning med anvendelse af professionelt dykkerudstyr og motorløb af enhver art eller anden lignende farlig sport«

Med henvisning til denne bestemmelse og formuleringen “…eller anden lignende farlig sport” afviste forsikringsselskabet at dække skaden. Dette afslag indbragte kitesurferen for retten.

Landsretten var enig med forsikringsselskabet.

Landsretten fandt ikke at forsikringsvilkåret “eller anden lignende farlig sport” var uklart, da formuleringen måtte forstås således, at skader der skyldes dyrkning af sport med særlige faremomenter var undtaget fra dækning, også selvom en given sportsgren ikke positivt var nævnt.

Det blev af retten vurderet, at kitesurfing indebærer særlig fare på grund at den store kraft i dragen og forøget risiko for skader, hvis dragen kommer ud af kontrol. Landsretten fandt derfor, at kitesurfing kunne sidestilles med drageflyvning og parsailing, og at der derfor ingen dækning var.